DPF Løsninger

DPF eller partikkelfilter er montert på alle moderne dieselbiler.
Filteret fanger opp små partikler i eksosen som binder seg til filteret og blir brent opp ved svært høy temperatur. 

Løsningen fungere dessverre dårlig i det Norske trafikkbildet.
Lave fartsgrenser og svingete veier hindrer den nødvendige eksostemperaturen som igangsetter bilens regenerering program. 

Småkjøring til butikk/jobb fører til at filteret tettes og du opplever tapt effekt.

Vi tilbyr løsninger som lar deg fjerne partikkelfilterets innmat eller hele filteret uten varsellampe eller andre påvirkninger på bilens funksjonalitet.

Dette kan også være aktuelt dersom du ønsker bedre turborespons og mørkere lyd fra bilens eksos.

Kontakt oss idag for mer info om løsninger for din dieselbil.